KERAMIČARSKI RADOVI

Postavljanje keramičkih i granitnih pločica (m2) 6-10e

Postavljanje ukrasnog kamena (m2) 10-20e

Cokle (1m) 1-3e

Rušenje starih pločica sa demontažom sanitarija, iznošenje i odvoženje šuta (fiksno) 100e-200e

Popunjavanje rupa i priprema zidova (fiksno) 50e-80e

Premazivanje hidroizolacije (fiksno) 30e-70e

Ravnajući sloj i malterisanje zidova kupatila (fiksno) 100e-150e

Cene su bez materijala.
Konačna cena se formira nakon obilaska objekta i procene radova.